Ngân hàng trung ương thực hiện 60 tỷ mua lại tích cực hôm nay, rút ​​hàng trăm tỷ tiền trong tuần này | ngân hàng trung ương | mua lại tích cực | 100 tỷ

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-05 21:23:38
LLVM项目“master”改名成难题:开发者讨论激烈|||||||

LLVM 项目比来一个待处理的使命是将其 Git 堆栈中利用“master”定名的分收变动为更具包涵性的形貌。到今朝为行,险些一切颁发定见的人皆撑持这类改动,不外仍存正在一些开放性的成绩有待处理,好比该若何称号新的主开辟分收、评价变动分收定名触及的手艺本钱,和这类变动该当若何疾速完成。

正在 LLVM-dev 开辟者邮件列表上,闭于将 LLVM Git 堆栈主分收从"master"改成 "trunk", "dev" 或 "main"等称号曾经停止了十分强烈热闹的会商。

很多开辟者仿佛同意把"master"改成"trunk",便像利用 Subversion 开辟 LLVM 时一样(LLVM 的代码堆栈客岁已从 SVN 切换至 Git),不外 Arm 对利用"trunk"做为主分收称号暗示了担心,由于他们曾经将 trunk 分收用做其他用处。

同时也有多数开辟者暗示更情愿将其称为"dev"分收。今朝,下游的 Git 战 GitHub 还没有决议若何定名新的默许术语,他们的计划能够分歧也能够纷歧致,但不管若何皆期望更具包涵性。

LLVM 项目开创人 Chris Lattner 对此颁发了批评并撑持变动"master"分收的定名。他倡议,取其本身念出一个新的称号,没有如坐等下游 GitHub/Git 的计划。然后一旦降真,便取他们的计划连结分歧,以免任何没必要要的紊乱。

很多开辟者也赞成那个发起,借期望正在 LLVM 新版公布落后止变动以完成光滑过渡。但也有多数人号令尽快更名,没有期望受 Git/GitHub 决议的影响而被耽搁,更没有期望比及下半年 LLVM 11.0 公布再更名,他们念看到一两周内便完成改失落"master"的使命。关于这类号令,思索到触及的手艺本钱,和没有期望不测天毁坏项目下游或浩瀚下流用户利用的任何构建/推与剧本,有部门开辟者提出了阻挡定见。

除"master"那个名词,另有开辟者提出用 allowlist/denylist 替代 LLVM 中的 whitelist/blacklist。今朝看去那个变动发起正在 LLVM 代码库中很快便会完成。另有一名开辟者提出,应制止利用"work"战"job"那两个名词,由于正在俄语战其他斯推妇言语中,它能够被翻译成"仆从(slave)"。

LLVM 面对的成绩除要便新的主分收称号告竣共鸣中,另有变动面前的手艺本钱。今朝所触及的次要手艺本钱是必需更新其一切的构建机械人战 CI 根底设备,以便正在新的分收称号下推代替码,和任何其他依靠 Git 中现有分收称号的剧本 —— 包罗那些由 LLVM 自己之外的构造利用的剧本,究竟结果那些构造能够其实不晓得称号发作了变革。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa