Giám đốc Morgan Stanley Châu Á Thái Bình Dương: Không cần phải lo lắng quá nhiều về nền kinh tế Trung Quốc | Morgan Stanley | Kinh tế toàn cầu | Chuyển đổi kinh tế

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-02-27 21:02:51
Edge浏览器窃取Chrome用户数据?微软回应|||||||

IT之家 6 月 29 日动静 比来有效户反应,新版 Edge 会呈现从 Chrome、Firefox 阅读器导进数据,即使用户已受权,Edge 也会停止此操纵。

对此,中媒 ZDnet 联络了微硬,微硬的一名讲话人称:“我们信赖阅读器的数据属于用户,他们有权决议他们该当怎样做。取其他阅读器一样,微硬 Edge 也为人们供给了正在设置过程当中导进数据的时机。”

微硬讲话人的回应比力坦率,但中媒 ZDnet 称,给人们供给时机是一回事,但供给给他们一个没法回绝的时机则是另外一回事。

IT之家领会到,按照一些用户的反应,更新完体系,待 Edge 装置完成后,微硬会显现一个最年夜化的 Edge 窗心给用户,但它会先弹出一个只包罗 “Get Started”按钮的模态对话框。因而用户没法间接封闭 Edge 也没法封闭模态对话框。独一的挑选是利用使命办理器去杀逝世此历程。而且除非经由过程使命办理器封闭它,若是施行强迫初初设置,Edge 城市复造 Chrome、Firefox 的数据。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa